Algemene Voorwaarden

LINKBOOSTERS GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR LINKBOOSTERS.NL WEBSITE EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE EEN BESTELLING PLAATST.

Laatst bijgewerkt: 29 januari 2018.

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden” of “gebruiksvoorwaarden”) bepalen DE toegang tot en gebruik van de websites van LINKBOOSTERS en JE AANKOPEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN LINKBOOSTERS. ( “BEDRIJF”, “WIJ”, “ONS” OF “LINKBOOSTERS”). Door de WEBSITE GELEGEN op HTTPS://LINKBOOSTERS.NL (DE “SITE”, OF “SERVICE”) te openen of te gebruiken, OF DOOR PRODUCTEN EN SERVICES TE KOPEN VIA DEZE SITE, of door producten te kopen via de telefoon, of door te gaan naar accepteer de diensten die je hebt gekocht, ga akkoord met deze ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEGRIJP een juridisch bindend contract MET LINKBOOSTERS (DE “OVEREENKOMST”). DEZE OVEREENKOMST BEPAALT DE RELATIE TUSSEN LINKBOOSTERS EN JOU (“JE”, “JIJ”, “JOU” “JOUW” “GEBRUIKER”). ALS JE DEZE OVEREENKOMST IN NAAM VAN EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT GAAT INVOEGEN, VERKLAAR JIJ OOK DAT JE DE AUTORITEIT HEBT OM DEZE ENTITEIT AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN, IN DIT GEVAL WAARIN DE VOORWAARDEN “JE”, “JIJ” OF “KLANT” RAADPLEEG EEN DERGELIJKE ENTITEIT. ALS JE EEN DERGELIJKE INSTANTIE NIET HEBT OF NIET AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN, MAG JE DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEREN EN MAG JIJ DE LINKBOOSTERS.NL-SITE OF -DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

WIJ KUNNEN ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN OF BEËINDIGEN EN DERGELIJKE WIJZIGING OF BEËINDIGING ZAL EFFECTIEF ZIJN OP HET MOMENT DAT WE DE VERKLEZENDE VOORWAARDEN OP DE SITE HEBBEN GEPLAATST. JE KUNT VASTSTELLEN WANNEER DEZE OVEREENKOMST VOOR HET LAATST IS HERZIEN DOOR TE VERWIJZEN NAAR DE “LAATSTE BIJGEWERKTE” VERKLARING AAN DE BOVENSTAANDE VAN DEZE OVEREENKOMST. JE VOORTGEZET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN NA WE HEBBEN GEWAARDEERDE TERMEN GESCHREVEN, WIJST OP JE AANVAARDING VAN DIE HERHAALDE VOORWAARDEN. GEEN WIJZIGING AAN OF WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST ZAL BINDEND ZIJN TENZIJ SCHRIFTELIJK EN ONDERTEKEND DOOR ONZE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER OF GEPLAATST OP DE SITE DOOR ONZE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER.

Servicebeschrijving

Linkboosters biedt een online service op https://linkboosters.nl die het proces van promotie van de web-URL’s van de gebruiker vergroot in de zoekmachines, ook wel zoekmachineoptimalisatie (SEO) genoemd.

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiker zal de service van het bedrijf niet gebruiken voor enig doel dat onwettig, inbreukmakend, obsceen, beledigend of op een aanstootgevende manier is. De gebruiker is wettelijk verantwoordelijk voor alle claims die voortvloeien uit de toegang van de gebruiker tot en het gebruik van de service van het bedrijf en hij vrijwaart Linkboosters voor alle claims die daaruit voortvloeien.

Gebruikers kunnen onder geen enkele omstandigheid informatie over websites in onze inventaris bekendmaken, opnemen of misbruiken, inclusief maar niet beperkt tot URL’s, beschrijvingen en afbeeldingen.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om koppelingen in ons systeem te annuleren die verwijzen naar websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door de gebruiker.

– Wij accepteren geen erotische, kwetsende, gok, medicijnen of illegale websites /- artikelen.
– Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jezelf aangeleverde artikelen.
– Wij accepteren geen scripts in artikelen (bijvoorbeeld via HTML).
– De tekst in je geschreven artikel moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
– Alleen uniek geschreven artikelen worden geplaatst. (duplicate-content)
– Het geschreven artikel moet minimaal 300 woorden bevatten.
– U mag maximaal 3 linkverwijzingen plaatsen in het artikel.
– Alle doel-URL’s moeten naar een volledig functionele website leiden.
– Gebruikers moeten nauwkeurige accountinformatie opgeven.
– Keywordspam (herhalen of opsommen van dezelfde woorden) is niet toegestaan.
– Gebruikers gaat ermee akkoord informatie (rapportage) die wordt geleverd niet te gebruiken of te publiceren zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Verwijdering van gepubliceerde artikelen

– Als een link in het artikel niet meer werkt dan sturen wij een email bericht met daarin het verzoek om de verbroken link te herstellen.
– Indien wij na 5 werk dagen vanaf de eerste melding nog geen herstelwerkzaamheden hebben mogen constateren en wij geen reactie hebben ontvangen dan worden de artikelen waarin de verbroken links zich bevinden teruggehaald.
– Als wij de rapportage versturen en wij krijgen de melding dat uw email adres niet meer in gebruik is dan worden al uw gepubliceerde artikelen verwijderd uit ons systeem, zorg er dus voor als uw email adres wijzigt dat u dit tijdig aan ons doorgeeft.

Betalingen

Betalingen voor de bedrijfsdiensten worden via iDeal en/of andere mogelijkheden geaccepteerd zie hiervoor de FAQ pagina. De bedrijfsdiensten worden geleverd op basis van vooruitbetaling.

Restitutie

Er zijn geen terugbetalingen voor de reeds geconsumeerde services en saldo-afschrijvingen.

Backlink-bronnen

Hoewel Linkboosters-algoritmen zijn gemaakt om mogelijk schadelijke en / of illegale websites te voorkomen en het bedrijfspersoneel zijn best doet om dergelijke websites regelmatig te filteren, is het mogelijk mogelijk dat sommige van de bronwebsites ongeschikt zijn voor het leasen of kopen van backlinks. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele technische, juridische of juridische problemen die worden veroorzaakt door het leasen / kopen van dergelijke backlinks. Als u ooit ongepaste bronsites vindt, neem dan contact op met het supportteam van Linkboosters om dergelijke websites in uw account te filteren of volledig te verbannen in de service.

Afwijzing van garanties

De service wordt geleverd door het bedrijf op een “as is” en op een “zoals beschikbaar” basis. Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving, geeft het Bedrijf geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik of de resultaten van deze website in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor onderbrekingen in het gebruik van deze website. Bedrijf wijst alle garanties af met betrekking tot de verstrekte informatie, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, daarom is de bovengenoemde uitsluiting niet van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DAN OOK, EN IN HET BIJZONDER BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN GEBRUIK, VOORTVLOEIENDE UIT OF GERELATEERD NAAR DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE DIE HIERIN VERVAT IS, OF DEZE SCHADE OOK KOMT IN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIG, ONDER STATUEEL, IN RECHTVAARDIGHEID, OP WET OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN NIET IN VOOR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ONTOEREIKEND.

Schadeloosstelling

Gebruiker stemt ermee in Bedrijf, zijn ouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria en kosten voor advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit het gebruik van de Service door de Gebruiker. , de schending van deze Overeenkomst, of inbreuk door Gebruiker, of een andere gebruiker van de Dienst die de computer van Gebruiker gebruikt, van intellectuele eigendom of enig ander recht van enige persoon of entiteit.

Aanpassingen en onderbreking van de service

Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Service te wijzigen of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan de Gebruiker. Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens Gebruiker of een derde partij indien het Bedrijf zijn recht uitoefent om de Service te wijzigen of te beëindigen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat het Bedrijf geen ononderbroken, ononderbroken of veilige toegang tot onze website garandeert en dat de werking van onze website kan worden gestoord of nadelig kan worden beïnvloed door tal van factoren of omstandigheden buiten onze macht.