Ankerteksten in backlink

Een backlink-controletool crawlt domeinen op zoek naar gevaarlijke backlinks die de SEO van een site kunnen schaden. Een manier om het potentiële toxische niveau van een backlink te analyseren, is door naar de anchor-tekst te kijken. Deze linkboosters gids helpt je de verschillen te begrijpen tussen de ankers die worden geïdentificeerd en waarom sommige ervan een gevaar kunnen vormen voor je backlinkprofiel en SEO posities.

Wat maakt een ankertekst gevaarlijk?.

Een ankertekst is het woord of een zin (vaak onderstreept zoals deze tekst) weergegeven in een web-hyperlink. Lang geleden, zou Google websites belonen als de ankerteksten in hun backlink overeenkwamen met de zoekwoorden waarvoor ze probeerden te rangschikken.

Het duurde niet lang voordat ‘ankertekst vullen’ of het overbelasten van backlinks met ankerteksten van je doelwoorden een veelgebruikte black hat-tactiek werd. Tegenwoordig ziet Google het vullen van ankertekst als een teken van manipulatie en bestraft eigenlijk een website als deze te veel van deze verdachte links in hun backlink profiel hebben.

Wat zijn “potentieel gevaarlijke ankerteksten”?

Er zijn twee categorieën html anchor ‘s die als potentieel gevaarlijk worden classificeert:

1. Money anchor
2. Samengestelde anchors

1. Money achor [Potentieel gevaarlijk]

Deze verwijzingen gebruiken ankerteksten die exact overeenstemmen met een zoekwoord waarop de website probeert te scoren in de organisch zoekresultaten. Een link naar linkboosters.nl met Linkbuilding als ankertekst zou bijvoorbeeld als een money-anker worden beschouwd, omdat linkboosters.nl een organische rank voor dat zoekwoord heeft.
Money-anchors zijn potentieel gevaarlijk omdat ze een gebruikelijke strategie zijn voor Black Hat SEO.

2. Samengestelde anchors [Potentieel gevaarlijk]

Deze links gebruiken ankerteksten die de merknaam en een ander woord of een andere zin bevatten. Bijvoorbeeld een link naar linkboosters.nl met de ankertekst “Beste linkbuilding deals” is een samengesteld anker. Vaak wordt deze anchors samengesteld met een money-anchor in dit geval “linkbuilding” waardoor dit type anchor tekst mogelijk ook gevaarlijk is.

3. Branded Anchors | Merk ankers

Dit zijn links met je merknaam in de ankertekst. Wanneer jij je backlinkprofiel optimaliseert, is het één van de stappen om de varianten van je merknaam te gebruiken als anchors. Een link naar linkboosters.nl met de ankertekst ‘Link Booster’ is bijvoorbeeld een merkanker.

4. Organische ankers

Deze ankerteksten vertegenwoordigen links die van nature zijn geschreven. Koppelingen met woorden als ‘klik hier’, ‘bekijk’, ‘bezoek’ en ‘website’ worden alle als organische ankerteksten beschouwd.Organische ankerteksten zijn dus goed voor een natuurlijk backlink-profiel.

5. URL anchor tekst

URL ankerteksten zijn links die de volledige URL als ankertekst gebruiken. Een volledige URL vereist een protocol (https, http, enz.) En een domeinnaam (linkboosters.nl). Als je een link ziet die een protocol gebruikt zoals “https: // …” of “www …” is dit waarschijnlijk een url anker.

Bijvoorbeeld, https://linkboosters.nl wijzend naar linkboosters.nl is een url anker omdat het een volledige URL (protocol + domeinadres) is naar de homepagina van de website.

Links die gewoon linkboosters.nl als anchor gebruiken worden niet als url ankertekst beschouwd, omdat het protocol ontbreekt.

6. Lege anker teksten

Lege ankers betekenen simpelweg dat de link geen ankertekst heeft. Meestal zijn dit afbeeldingkoppelingen zonder bijbehorende ankertekst, die je ziet in het backlink profiel.

7. Overige anchors

Links in deze categorie bevatten ankerteksten die niet gerelateerd zijn aan de merknaam van de website of een zoekwoord waarop de site probeert te scoren. De ankers zijn over het algemeen willekeurig en passen niet in een van de andere bovenstaande categorieën. Een link naar linkboosters.nl met een willekeurig woord als ‘platform’ als de ankertekst zou bijvoorbeeld worden geclassificeerd als ‘overig’.

Geen paniek: één enkele verdachte backlink is geen gevaar voor je SEO backlink-profiel. Als er slechts een paar links naar je site met “money-anchors” zijn, zou er geen reden zijn om ze kwijt te verwijderen. Ranking problemen of een Google penaltie komt met dit soort ankerteksten en links alleen voor als je website een aanzienlijk aantal links heeft met money-ankers (of andere toxische signalen) in het backlinkprofiel.